Részletes szabályzat

Az „Év intelligens vállalata” verseny részletes szabályzata

1.       A versenyen minden olyan cég elindulhat, amely Magyarországon bejegyzett és regisztrált munkavállalóinak száma eléri az 5 főt.

2.       Az indulás feltételei: a cég adataival kitöltött online regisztrációs ív; az indulni kívánó játékosok által egyénileg kitöltött online regisztrációs ív és a cég által a nevezési díj megfizetése (6000 Ft+ÁFA/fő). Nevezési határidő 2024. május 31.

3.       Az egy cégtől indulók minimális száma a cég összlétszámától függ. Ennek képlete: vállalatnál dolgozók száma * 3,5 a 0,5 hatványon (egészre kerekítve). Kalkulátor a díj weblapjának nyitóoldalán található. Bizonyos vállalati létszám fölött (~1600) a kalkulátor megengedi a legfeljebb 75 fős csapatlétszámot a versenyen.

4.       Amennyiben egy cégtől többen indulnak a versenyen, mint a minimálisan előírt létszám, úgy a végső értékelésbe csak a szükséges létszámnak megfelelő legjobb eredmények számítanak be, kivéve, ha így bármely helyen vagy helyeken holtverseny alakul ki. Ebben az esetben a holtversenyben szereplő vállalatok közötti sorrend eldöntése a minimális létszámot meghaladó játékosok eredménye szerint történik, a 12. pontban meghatározott módon.

5.       A játék első fordulójában a Mensa HungarIQa (továbbiakban: MH) által készített online tesztet kell kitölteni. Valamennyi játékos kap egy kódot az online belépéshez e-mailben, ennek használatával kell kitölteni a tesztet.

6.       Az online teszt legfeljebb 30 percig tart, adaptív jellegű, azaz a játékos az előző kérdésekre adott válaszai alapján kapja a következő kérdést. Minden játékos csak egyszer használhatja a megkapott kódot. A teszt végén a mért IQ értéket személyes e-mail-ben kapja meg. (15-ös szórású, normális eloszlás alapján).

7.       A versenyben minden olyan játékos, akinek az eredménye nem éri el a teszt legfelső zónáját („125 fölötti IQ – 5%-a népességnek”), az itt megszerzett eredményével vesz részt.

8.     Minden olyan játékos, aki elérte a teszt legfelső zónáját, e-mailben értesítést kap a második forduló pontos helyéről és idejéről. Ekkor ellenőrzött körülmények között a MH hivatalos felvételi tesztjét töltik ki a versenyzők. A teszt során semmilyen segédeszköz nem használható, kitöltéséhez nincs szükség semmilyen előképzettségre. A tesztet megelőzően a MH tesztgondnoka rövid előadást tart az intelligenciáról, annak mérési módszereiről és a Mensa egyesületről.

9.       A teszt eredményét minden játékos személyes e-mailben kapja meg. A MH adatvédelmi szabályzatának megfelelően az eredményeket senki másnak át nem adja, jelen játék szervezőinek is csak egy cég összes játékosa által elért összesített eredményt adja tovább.

10.   Azok a játékosok, akik ezen a teszten a legfelső 2%-ba tartozó eredményt érnek el, meghívást kapnak a MH Egyesületbe is.

11.   Az eredményszámítás módja

·         Ha egy játékos nem érte el az online teszt legfelső zónáját, az általa megszerzett pontszám a teszt által mért IQ érték 50-nel csökkentett értéke. A legkevesebb megszerezhető pontszám 20, a legtöbb 75.

·         Ha egy játékos elérte a legfelső zónát az online teszten, de meghívása ellenére nem vesz részt a második fordulóban, az eredménye 50 pont. Ha egy játékos részt vesz a papíralapú teszten, mindenképpen az ott elért eredménye számít az alábbiak szerint:

·         A MH felvételi tesztjén az eredmények zónában vannak meghatározva. A megszerezhető pontszám a zónától függően:

·

ZónaCentilisPontszám
100 alatt>50%50
100-10350%55
104-10740%60
108-11230%65
113-11820%70
119-12410%75
125-1295%80
130-1342%90
135-től1%100

 

12.   Egy adott cég eredménye játékosai eredményének számtani közepe. A 4. pontnak megfelelően, ha egy cég több játékost nevez, mint a minimálisan előírt létszám, a szükséges mennyiségű legjobb eredményt kell figyelembe venni a fenti számításnál, kivéve, ha a vállalatok közötti sorrendben holtverseny alakul ki. Ebben az esetben, kizárólag a holtversenyben szereplő vállalatok közötti sorrend eldöntése érdekében ezen vállalatok esetében a következő eljárást kell követni:

a)     meg kell nézni, van-e további játékos az adott cégeknél. Ha egyiknél sincs, az a cég végez előrébb, melynek az állományi létszáma kisebb. Ha ez is egyenlő, a holtverseny eldöntetlen marad ezen cégek esetében.

b)    Ha csak egy cégnél van további játékos, akkor az a cég végzett előrébb.

c)     Ha mindegyik cégnél van további játékos, őket eredményeik alapján sorba kell rendezni. Először mindegyik cégnél a legjobb további játékosok eredményét kell összehasonlítani. Ha van különbség, a jobb eredményű játékos vállalata végzett előrébb.

d)    Ha nincs különbség az első legjobb játékosok között, a másodikok eredményei alapján kell ezt a vizsgálatot lefolytatni, ha ez is egyenlő, a harmadikok között stb. Ha ennek során az egyik cégnél már nincs további játékos, a b) pont alapján az végez előrébb, ahol még van játékos. Ha egyiknél sincs, akkor az a) pont szerint kell eldönteni a holtversenyt.

13.   Olyan játékosok esetén, akik korábban írtak sikeres felvételi tesztet a MH-nál, nem szükséges egyik teszt kitöltése sem. Ezeknek a játékosoknak jelezniük kell ezt a tényt a regisztrációnál; a játékban pedig pontszámuk a fenti táblázatnak megfelelően 90, illetve 100 pont.

14. Egy vállalat a nevezett létszám legfeljebb felében indíthat korábbi sikeres MH teszttel rendelkező munkavállalót.

15.   Olyan játékosok esetén, akik 2023. október 1. után írtak a MH-nál sikertelen felvételi tesztet, az előző pont szerinti metodikával az MH tesztjén elért eredményüket vesszük figyelembe a fenti táblázat szerint – nekik szintén jelezni kell ezt a tényt a regisztrációnál. (Ez alól kivétel, ha a fenti dátum után, de az „Intelligens Vállalat 2023” versenyen írtak tesztet, ebben az esetben az idei tesztsorozatban részt vehetnek.) A legkevesebb megszerezhető pontszám tehát ebben az esetben 60, a legtöbb pedig 80.

16.   A versenyen megszerezhető díjak, elismerések: “Az év intelligens vállalata 2024.” cím használata.

17.   A verseny eredményhirdetése 2024. novemberében (pontosítás a későbbiekben)

18. A verseny lebonyolítását és a részvételi díjak számlázását a Mensa HungarIQa Egyesület erre szerződött partnere, az Ardant System Kft. végzi.

Adatkezelés:

szervező kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az regisztrált résztvevők érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.), illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően járjon el.

Személyes adatokat csak a hatályos jogszabályoknak megfelelően gyűjtünk, tárolunk és kezelünk. Hírlevelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Az érdeklődőknek a róluk tárolt személyes adatokról tájékoztatást adunk, ha írásban kérik a személyes adatok törlését, akkor azt a törvényben előírt módon végrehajtjuk.

Az adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat harmadik személy számára – jogszabályban meghatározott eseteken kívül – nem adjuk át, azokat nem tesszük közzé. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó jogszabályok ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

Az adatkezelő a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A regisztrált személyek bármikor jogosultak a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését, illetve zárolását kérni. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 7 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatóak. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az adatkezelő a jogszabályban meghatározott időtartamig megőrzi.

Copyright 2018 Eventr. All rights reserved